TRENČIANSKY KRAJ. Stavebné práce na novej cyklotrase, ktorá prepojí Trenčiansky hrad s hradom Brumov, sa pomaly blížia do svojej záverečnej fázy. Stavba nie je ukončená, preto akýkoľvek pohyb po nej je zakázaný.

Aktuálne priaznivé klimatické podmienky umožnili zhotoviteľovi, aby mohol v plnom prúde rozbehnúť finálne stavebné práce na výstavbe cyklotrasy Na bicykli po stopách histórie. Pokračovať v nich bol ochotný aj napriek momentálnej situácii so šírením ochorenia Covid – 19. „Cieľom zhotoviteľa je, aby sa stavebné práce v čo najkratšom čase ukončili, ale aktuálna situácia súvisiaca so zvýšeným pohybom cyklistov na stavbe výrazne komplikuje prácu. Upozorňujeme všetkých občanov, aby zobrali na vedomie, že stavba nie je ukončená a pohyb na stavenisku je zakázaný,“ požiadal verejnosť o rešpektovanie súčasného stavu trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Okrem toho ľudom v tejto situácii odporúčame, aby sa nestretávali vo väčších skupinách a svojím pohybom po stavbe cyklotrasy neohrozovali nielen seba, ale aj samotných zamestnancov zhotoviteľskej firmy. „Prosíme, aby sa ľudia nezdržiavali na stavenisku a tým zabezpečili, aby sa stavba dokončila čo najskôr a mohli sme ju následne využívať všetci spoločne a najmä bezpečne. V opačnom prípade hrozí, že zhotoviteľ odmietne ďalšie pokračovanie vo výstavbe, čo spôsobí značné komplikácie a samotné dokončenie diela sa opätovne bude predlžovať,“ vyhlásil vedúci Odboru dopravy Ú TSK Radovan Hladký.

Zdroj: TSK