TRENČÍN. V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Trenčíne bolo v tretí marcový piatok živo. Takmer po roku v nich najvyšší predstavitelia kraja privítali podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu – Maroša Šefčoviča. Spoločnosť mu robila manželka Helena.

Pri príležitosti výjazdového rokovania sa podpredseda EK stretol aj so zamestnancami župného úradu. Témami rozhovoru bola najmä vysoko aktuálna transformácia regiónu horná Nitra, úspechy kraja v oblasti školstva či čerpanie eurofondov. „Takto pred rokom sme sa v našich priestoroch stretli na začiatku hľadania novej vízie pre región hornej Nitry v súvislosti s jeho prechodom od uhlia. Stála pred nami náročná úloha, ako pomôcť tomuto regiónu. Už vtedy nám podala pomocnú ruku Európska komisia, a to nielen v podobe financií, ale predovšetkým zabezpečením kvalifikovaných špecialistov, ktorí už niekoľko mesiacov pracujú na príprave akčného plánu pre hornú Nitru,“ pripomenul predseda TSK Jaroslav Baška. „Som veľmi rád, že ešte dnes budeme môcť priamo v regióne zhodnotiť, čo sa nám za ten rok podarilo v procese transformácie urobiť. Opäť chcem zdôrazniť, že pre tento región urobíme maximum s dôrazom na to, aby bol jeho budúci rozvoj harmonický a ľudia, ktorí doteraz pracovali v baniach po generácie, nemali obavu z budúcnosti,“ doplnil podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Predseda EK ďalej vyzdvihol úspechy kraja v oblasti školstva, motivácie pedagógov či duálneho vzdelávania, vďaka ktorým je TSK lídrom rekordne nízkej nezamestnanosti na Slovensku. Po stretnutí so zamestnancami Úradu TSK rokovanie pokračovalo za zatvorenými dverami. Okrem zástupcov TSK sa ho zúčastnili aj predstavitelia Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a ďalších pozvaných hostí.

Súčasťou výjazdového rokovania je tiež stretnutie s primátormi, starostami a ďalšími zainteresovanými stranami priamo v baníckom regióne hornej Nitry v podvečerných hodinách.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

ZDROJTSK