TRENČIANSKY KRAJ. Piaty ročník celoslovenského podujatia opäť spojí umenie s jednotlivými ľudskými zmyslami. Byť jeho súčasťou a zažiť neopakovateľnú atmosféru netradičných prehliadok kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja môže verejnosť počas tretej májovej soboty 18. mája 2019.

Hlavnou myšlienkou akcie Noc múzeí a galérií je prezentácia kultúrneho dedičstva, ale i význam jeho záchrany a ochrany či šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti európskych krajín. Každým rokom si toto celoslovenské podujatie nájde svoje miesto aj medzi župnými inštitúciami v Trenčianskom kraji. Vďaka čomu spoznajú ich návštevníci aj „skryté“ miestnosti, ktoré pre nich počas roka zostávajú zahalené rúškom tajomstva.

V Trenčíne sa zapojí hrad i múzeum, prehliadku výstav Bazovského galérie môže verejnosť absolvovať aj s baterkou v ruke

V krajskom meste sa do aktivít piatej Noci múzeí a galérií zapojí Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré si pripravilo celodennú expozíciu s názvom Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčín. V správe múzea je aj Trenčiansky hrad, ktorý počas sobotného podujatia za symbolické vstupné vo výške jedného eura sprístupní Dolné nádvorie, Kasáreň, Hladomorňu i Matúšovu vežu. Priestory hradu ponúknu aj ukážky práce s drôtom a papierom. Po 18.00 h bude verejnosti sprístupnený aj Ľudovítov palác, Barborin palác, rotunda, lapidárium a ďalšie priestory. Okrem toho podčiarkne autentickú atmosféru hradu premietnutie filmu s názvom Veľkolepé múzeum.

Celodenný program si pripravila aj jediná župná galéria. Nádvorie trenčianskej Galérie Miloša Alexandra Bazovského vyplnia rôznorodé hry nielen pre deti, ale i plenér. Detský sprievodca výstavami Galerko prevedie malých návštevníkov svetom umenia, vďaka výkladu Pavla Múdreho spoznajú Bazovského všetci návštevníci galérie. Lákadlom sú aj komentované prehliadky jednotlivých výstav či tvorivé dielne a hry s umením. Dvere galérie sa nezatvoria ani po západe Slnka. O 20.00 h môže verejnosť v rámci večernej prehliadky spoznať výstavy len pri svetle baterky. Nevšedný zážitok ponúkne luminografia na nádvorí galérie, postará sa oň fotografka Kristína Rigasová.

Hornú Nitru zastúpi prievidzské múzeum

V regióne hornej Nitry vďaka prievidzskému župnému múzeu ožijú remeslá venované tkáčstvu, hádať sa budú aj nevšedné múzejné predmety zahalené tajomstvom. V priestoroch Hornonitrianskeho múzea na Košovskej ceste si na svoje prídu aj milovníci miniatúrnych stromčekov a kríkov – bonsajov. Jednou z aktivít bude tiež výstava Tvorca národnej slobody približujúca život generála Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia. Špeciálnym podujatím bude inscenovaná prezentácia tradičného mestského odevu žien zo zbierok múzea s názvom Keď vyšli Prievidžanky.

Staňte sa aj vy súčasťou Noci múzeí a galérií v sobotu 18. mája 2019!

Zdroj: TSK