PRUŽINA. Dvojdňové podujatie Zelená – Modrá, podporené v rámci Dotačného systému TSK, zaviedlo milovníkov prírody na koncert dychového kvinteta Základnej umeleckej školy Považská Bystrica do pozoruhodnej Pružinskej Dúpnej jaskyne.

Za sprístupnenie jaskyne s výzdobou z jaskynného vápenca, tzv. mäkkého sintra, vďačí verejnosť čerstvému držiteľovi najvyššieho ocenenia kraja Bohuslavovi Kortmanovi, predsedovi Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Priestory, ktoré v minulosti obývali jaskynné medvede a levy, prilákali v nedeľu množstvo turistov všetkých vekových kategórií. „Pružinská Dúpna jaskyňa je druhou najväčšou jaskyňou Strážovských vrchov a ja ďakujem pánovi Kortmanovi aj všetkým organizátorom podujatia Zelená – Modrá, že vďaka nim môžeme obdivovať podzemné krásy nášho kraja,“ povedal trenčiansky župan, ktorý do Pružinskej Dúpnej jaskyne zavítal po prvý raz.

Zdroj: TSK