TRENČÍN. Vôbec po prvýkrát sa v piatok 14. júna 2019 v priestoroch župného úradu v Trenčíne stretnú zamestnanci zariadení sociálnych služieb pôsobiacich na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), aby sa dozvedeli viac o ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom semináru.

V rámci skvalitňovania sociálnych služieb na území kraja organizuje Trenčianska župa pravidelne rôzne odborné semináre zamerané na aktuálne témy v oblasti sociálnych služieb. „Tento rok bude témou odborného seminára ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná v ZSS. Účastníkom prednesieme aktuálne informácie z oblasti legislatívy a praktických skúseností z výkonu dohľadu v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS. Seminár organizujeme v spolupráci s Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v Trenčíne,“ priblížila vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK Elena Štefíková.

Záujem o odborný seminár prejavilo viac ako 100 zamestnancov ZSS nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Okrem vedúcej Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK Eleny Štefíkovej na ňom vystúpi aj riaditeľ Krajskej pobočky ÚDZS Trenčín Zdenko Doktor a sestra samosprávneho kraja Gabriela Opršalová.

Odborný seminár zameraný na ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v Trenčianskom kraji sa uskutoční v piatok 14. júna 2019 v čase od 10.00 h do 13.00 h v Kongresovej sále Úradu TSK.

Zdroj: TSK