TRENČIANSKE TEPLICE. Festival ľudových remesiel, ktorý sa každoročne koná v Trenčianskych Tepliciach opäť zaplnil Kúpeľné námestie. Jeho začiatky sú spojené s Kúpeľným námestím, neskôr s Kúpeľným parkom, aby sa opäť vrátil tam, kde začínal. Tentokrát sa podujatie konalo už po osemnásty krát a návštevníci si mohli pozrieť prácu viac ako osemdesiatich remeselníkov nielen z okolia, ale z viacerých kútov Slovenska.

Program sa neskladal iba z predajných trhov a ukážok jednotlivých remesiel, ale aj z kultúrnej zložky. Na pódiu vystúpili postupne Ľudová hudba Huncúti, zmiešaný orchester dychových orchestrov miest Nová Dubnica, Cheb a Benešov spolu s novodubnickými mažoretkami, FSS Opatovčan, Ľudová hudba Ponitranská kapela, Folklórny súbor Čákovec a FSS Bakšanské parobci. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Mesta Trenčianske Teplice a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice.