Oprava cesty cez Trenčianske Teplice odstaví most v centre mesta z používania. Pripravte sa na obchádzky!

Dátum pridania:

TRENČIANSKE TEPLICE. Nedávno sme vás informovali o začatí prác na rekonštrukcii cesty druhej triedy medzi Trenčianskou Teplou a Dežericami. Zdá sa jediným výrazným problematickým bodom rekonštrukcie bude cestný most ponad rieku Tepličku. Slovenská autobusová doprava Trenčín (SAD) informuje, že v termíne od 7.9.2019 od 04:00 hod do 15.12.2019 dôjde k úplnej uzávierke cesty II/516 z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu nad riekou Tepličkou v Trenčianskych Tepliciach.

SAD ďalej uvádza: “Autobusová doprava v smere Trenčianska Teplá – Bánovce nad Bebravou bude vedená po obslúžení autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, Sídlisko (pri čerpacej stanici) odbočením doprava smer štvrť SNP, odbočenie doľava a za riekou Teplička opätovne doľava a odtiaľ priamo až po križovatku s ulicou Podjavorinskej. Tam odbočenie doprava a na zastávku Trenčianske Teplice, aut. st. odbočenie doľava. Po vybavení cestujúcich pokračovanie na smer Bánovce nad Bebravou. V opačnom smere je tá istá obchádzková trasa.

Autobusová doprava v smere Trenčianska Teplá – Omšenie – Dolná Poruba bude vedená po obslúžení zastávky Trenčianske Teplice, sídlisko po riadnej trase, bez obchádzky s tým, že pri električkovej zastávke Pod skalou bude zriadená dočasná autobusová zastávka pre oba smery, namiesto zastávky dočasne zrušenej, Trenčianske Teplice, aut. st. Odtiaľ odbočí doľava na Šrobárovú ulicu a následne až na zastávku Trenčianske Teplice, LD ARCO. V opačnom smere po obslúžení autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, hotel Flóra po takej istej trase na smer Trenčianska Teplá. Zastávku Trenčianske Teplice, aut. st. pre oba smery nahrádza dočasná zastávka na električkovej zastávke Pod Skalou.”

Zdroj: SAD, foto: Juraj Škvarka

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Dubnická samospráva oznámila štyri dobré správy pre Dubničanov

DUBNICA NAD VÁHOM. Uplynulý rok sa niesol v znamení...

Opäť dôjde k uzavretiu časti ulice Podhájskej, vyrovnávajú terén

TRENČIANSKA TEPLÁ. Opäť približne po týždni uzavrú časť ulice...

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.