TRENČIANSKY KRAJ. Námety na udelenie najvyššieho ocenenia kraja v podobe Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja prijíma TSK do konca septembra.

Aj piatou výzvou dáva TSK verejnosti priestor na nomináciu osobností, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju kraja a jeho dôstojnej reprezentácii aj za jeho hranicami. „Ocenení laureáti predchádzajúcich ročníkov sú dôkazom, že v kraji máme nespočetné množstvo ľudí, ktorí sa svojím životným príbehom a skutkami nezmazateľne zapísali do povedomia obyvateľov nášho regiónu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Nominácie na jednotlivcov či kolektívy môžete posielať poštou na adresu župného úradu v Trenčíne, e-mailom na info@tsk.sk alebo osobne doručiť na podateľňu úradu. Návrh musí obsahovať titul, meno, priezvisko, dátum a miesta narodenia a zdôvodnenie nominácie. V prípade kolektívu nezabudnite uviesť jeho celý názov a sídlo.

Všetky dôležité informácie sú dostupné na webovom sídle župy www.tsk.sk, v sekcii Samospráva/Verejné uznania.

POŠLITE SVOJ TIP NA LAUREÁTA CENY PREDSEDU TSK A CENY TSK


Zdroj: TSK