TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame vám záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Vzhľadom na zdravotnú indispozíciu starostky Slavomíry Propperovej, rokovanie viedol jej zástupca z radov poslancov Pavol Masár.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.