VALAŠSKÉ PŘÍKAZY. Kultúrny dom vo Valašských Příkazoch zaplnili v piatok podvečer zástupcovia obcí dvoch prihraničných regiónov, aby spoločne zhodnotili doterajšiu spoluprácu a stanovili si nové, ambiciózne ciele.

„Vo Valašských Příkazech sme sa stretli so zlínskym hejtmanom Radimom Holišom a starostkami, starostami mikroregiónov Púchovskej doliny a Hornolidečska. Rozprávali sme o úspešných zrealizovaných spoločných projektoch, ale aj o nových príležitostiach pre občanov na oboch stranách hranice,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Regióny, ktoré obýva dohromady takmer 20 tisíc obyvateľov, spája nielen hranica, železnica a cesty, ale aj množstvo výnimočných projektov cezhraničnej spolupráce.

Vďaka podpore z programu INTERREG V-A SK – CZ sa podarilo postaviť dve rozhľadne, podporiť a vybaviť dobrovoľné hasičské zbory, zmapovať kultúrne a prírodné dedičstvo aj podporiť významné kultúrne podujatia. Neúnavne sa pracuje aj  na výstavbe cyklotrasy BEVLAVA, napájajúcej sa na župnú Vážsku cyklomagistrálu. Okrem hľadania nových projektových partnerov a tvorby budúcej stratégie čerpania eurofondov bol jedným z cieľom stretnutia aj podpis memoranda o prepojení cyklotrás Hornolidečska a Púchovskej doliny.