OMŠENIE. Tento rok oslávi obec Omšenie 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V spolupráci so Základnou školou s materskou školou Omšenie (ZŠ s MŠ) vyhlásili pri tejto príležitosti kreatívnu súťaž pod názvom “Obec očami detí”. A to, že deti v obci sú šikovné, iste dokáže aj táto súťaž.

Podmienky pre účasť sú jednoduché. Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte A2, vrátane prevedenia 3D. Na zadnú stranu treba uviesť názov, meno, triedu. Súťažné práce treba odovzdať najneskôr do 31. augusta 2022. Následne organizátori práce posúdia a uskutočnia vyhodnotenie celej sútaže.

Hotové práce je možné odovzdať v Školskom klube detí v ZŠ s MŠ u pani Renáty Marčekovej, prípadne Bibiáne Gulišovej alebo v miestnej knižnici u Veroniky Pištovej. Vyhotovené práce budú súčasťou výstavy konanej pri príležitosti osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o malebnej obci pod Omšenskou Babou. Najlepšie tri práce v každej kategórii budú odmenené.