TRENČIANSKY KRAJ. Október je mesiacom úcty k starším a mnohé samosprávy každoročne organizujú v tomto čase pre seniorov posedenia alebo rôzne kultúrne podujatia. V tomto roku je mesiac úcty ku skôr narodeným výrazne ovplyvnený pandémiou koronavírusu a tieto akcie nie je možné organizovať.

Túto skutočnosť si uvedomujú aj aktívni seniori z Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (KO JDS) v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj má s touto organiziaciou už šiesty rok podpísané Memorandum o spolupráci. Z množstva podujatí organizovaných aktívnymi seniormi aj s pomocou Trenčianskej župy, sa tento rok muselo upustiť. „Ostali sme doma, prestali sme sa stretávať a dokonca sme museli obmedziť aj styk s našimi najbližšími,“ povedala predsedníčka KO JDS Trenčín Anna Prokešová. Pandémia sa dotkla tiež príprav na Mesiac úcty k starším. „Plánovali sme spoločné posedenie k mesiacu október a chceli sme tiež oceniť našich jubilantov,“ dodala Prokešová.

Práve seniori patria k najrizikovejším skupinám v súvislosti  s koronavírusom. Myslieť preto treba najmä na prevenciu a dodržiavanie všetkých aktuálne platných hygienických opatrení.
Desiatky podujatí venovaných seniorom museli zrušiť aj mestá či obce. „V týchto časoch musíme myslieť pozitívne a bude zas dobre. Ja tomu verím,“ uzavrela predsedníčka KO JDS Trenčín.

Zdroj: TSK