TRENČIANSKE TEPLICE. Snáď každý pozná nezameniteľný a prenikavý zvuk sirén, ktorý sa bežne pri skúšaní rozlieha obcami, alebo mestami. Siréna býva umiestnená na hasičskej zbrojnici, alebo na inej verejnej budove. Viete, ako sa zachovať, keď zvuk sirény nebude skúšobný?

Navštívili sme Dobrovoľný hasičský zbor mesta Trenčianske Teplice a s jeho predsedom Jozefom Koppom sme sa okrem iného rozprávali aj o tom, kto poplach spúšťa a kým spôsobom sa tón sirény líši podľa druhu ohrozenia. Zaujímalo nás aj to, kto vykonáva kontrolu vodnej nádrže Baračka, ktorej pretrhnutie by malo vážne následky pre celú dolinu potoka Teplička.