NOVÁ DUBNICA. Od piatka 10.07.2020 otvárajú pre vás letnú sezónu na kúpalisku LETKA v Novej Dubnici. Areál je pripravený pre návštevníkov, pripravte sa však na niektoré zmeny a dodržiavanie opatrení hlavného hygienika. Dnes bude otvorené od 10:00 hod do 18:30 hod.

Na kúpalisku došlo aj k zmene pri platbách. Ide o pilotný projekt zmeny kreditného systému na debetný.

„Oznamujeme návštevníkom kúpaliska, že sme dočasne spustili pilotný projekt na úpravu spôsobu dobíjania finančných prostriedkov. Kreditný systém, ktorý sme mali po tri sezóny zavedený, nahradí debetný systém. Platenie v areáli kúpaliska bude možné len s identifikačným náramkom. Náramok bude mať finančný limit 20 eur pre dospelých a 5 eur pre deti od 3 rokov do 15 rokov. Po úhrade minutého limitu v pokladni č. 3 (výstupná pokladňa za turniketmi) sa limit opätovne obnoví na pôvodnú sumu 20 eur/5 eur,“ uvádza prevádzkovateľ kúpaliska.

Vstup do areálu bude jednorazový. Krátkodobé opustenie areálu nebude z hygienických dôvodov (COVID-19) možné. Opustenie areálu je možné len v prípade, že bol náramok vyúčtovaný v pokladni. Areál kúpaliska bude návštevník opúšťať zoskenovaním čiarového kódu na turnikete. Čiarový kód nájdete na účtenke z pokladne.