TRENČIANSKY KRAJ. Brány škôl sa v novom roku otvoria po predĺžených zimných prázdninách, posledný deň dištančného vzdelávania absolvovali žiaci v minulom roku 17. decembra.

Žiaci sa po návrate z prázdnin budú podľa informácií rezortu školstva vzdelávať prezenčne, školy sa budú riadiť Školským semaforom. Ten nepredpokladá plošné zatváranie škôl; v prípade pozitivity žiaka v triede rozhoduje o jej zatvorení riaditeľ, v prípade značnej časti tried v karanténe či vysokého počtu nakazených osôb robí rozhodnutie o zatvorení celej školy regionálny hygienik. Na základe Školského semafora majú výnimku z karantény plne očkované osoby, jednotlivci očkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 či žiaci, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní. Oznámenie o výnimke z karantény predkladá škole za žiaka jeho rodič. Naďalej sa tak budú môcť prezenčne vzdelávať priamo v školách.

Návrat žiakov do škôl sa odrazí aj v prímestskej autobusovej doprave; modré autobusy zmluvných prepravcov – SAD Trenčín a SAD Prievidza – sa od pondelka 10. januára vrátia do štandardného režimu „školského vyučovania“.

Zdroj a foto: TSK