NOVÁ DUBNICA. Členovia amavet klubu č.966 – Pöllö z Novej Dubnice sa rozhodli zapojiť do boja proti Covid-19 spôsobom im vlastným, teda 3D tlačou. Využili pri tom tlačiarne škôl, kde pôsobia ich členovia (Spojenej školy sv. J. Bosca a Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici).

Hromadná výroba plastových dielov 3D tlačou nie je efektívna, no v čase núdze sa podarilo využiť skúsenosti členov klubu s navrhovaním a prototypovaním plastových súčiastok, pričom dokázali skrátiť dobu tlače plastovej čelenky ochranného štítu tesne pod hodinu. Vývoj týchto dielov sa vyvíjal dvoma smermi – podľa jednotlivých škôl.

Spojená škola sv. J. Bosca využila ponuku 50 fólií ochranných štítov, ktoré obdržala z národného projektu IT Akadémia. Tieto fólie boli optimalizované pre čelenky výrobcu asi najrozšírenejšej hobby tlačiarne Prusa Mk3. Avšak dizajn spomínaného typu čelenky spôsoboval problémy, tak si členovia amavet klubu vytvorili svoj vlastný dizajn. Ten im šetrí materiál aj čas tlače a tlačiareň je pri jeho výrobe vystavená menším otrasom. Ako bonus bola členmi klubu z tejto školy vyvinutá aj “light“ verzia ochranného štítu, ktorá využíva veľmi ľahkú fóliu bežne používanú pre krytie hrebeňovej väzby.

Aby čelenky štítov mohli byť ošetrené dezinfekčnými prostriedkami, bolo kľúčové vyriešiť otázku vhodnosti použitého materiálu. Pre tlač prvých kusov bolo použité ABS, po konzultácii s Jurajom Červeňanom (youtuber “3D Guru makes it“ a člen amavetu vedúci krúžok 3D tlače na ZŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej) bol pre odľahčenú verziu zvolený ako najvhodnejší PET materiál.

Členovia klubu zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici išli inou cestou. Spočiatku rozpracovali a spevnili práve “light“ verziu Spojenej školy sv. J. Bosca. Neskôr, inšpirovaní iniciatívou pomoznemocnici.sk, sa rozhodli upraviť dizajn, ktorý využíva uchytenie fólie k čelenke pomocou skrutiek. Prvý model používal štyri skrutky M3, ďalším vývojom boli ale zredukované na tri kusy. Po optimalizácii je táto čelenka asi najvydarenejšia. Dizajn je dostatočne pevný a to pri použití PET ako aj ABS plastu a doba tlače je len hodina a desať minút.

Doteraz vyrobené štíty (vrátane prototypov) boli rozdané v Novej Dubnici a Považskej Bystrici – dizajn Spojenej školy sv. J. Bosca, resp. v Trenčíne – dizajn Súkromnej ZŠ.

Teraz je model čelenky prepracovávaný na použitie len dvoch skrutiek. Snahou je zredukovať potrebný materiál a čas tlače pri zachovaní robustnosti a pevnosti upraveného štítu. Keďže amavet sa snaží viesť mládež k princípom dobrovoľníctva, budú aj data súčiastok (po ustálení ich dizajnu) voľne dostupné na stránkach klubu z Novej Dubnice.

Autor: Marián Herdel