TRENČÍN. Už po tretíkrát ocenil Trenčiansky samosprávny kraj zamestnancov v oblasti sociálnych služieb za ich ťažkú a obetavú prácu. Ocenenie si prevzalo 15 laureátov v 3 kategóriách.

Ocenenia sa udeľovali za rok 2021, a to v kategórii sociálnych pracovník, odborný zamestnanec v sociálnych službách a manažér v sociálnych službách. „Ďakujem všetkým zamestnancom v sociálnych službách za ich prácu. Oceňujem, že sa ku klientom správajú ako k vlastnej rodine. Tí v zariadeniach nachádzajú druhý domov a v zamestnancoch oporu. Myslím si, že náročný rok 2021 nás všetkých spojil a spravil silnejšími. Obrovskú vďaku si zaslúžia aj naše dievčatá z oddelenia sociálnej pomoci, ktoré počas minulého roka vykonali kvantum práce, čo ocenila aj verejnosť množstvom zaslaných ďakovných listov na náš úrad,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

„Práca v sociálnych službách je fyzicky aj psychicky veľmi náročná, častokrát však nedocenená. Ľudia v sociálnej oblasti svoju prácu považujú za poslanie, ktoré vykonávajú s úsilím a láskou. Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú k vysokej úrovni poskytovania sociálnych služieb v Trenčianskom kraji,“ uviedla Elena Nekorancová, vedúca Oddelenia sociálne pomoci Úradu TSK.


Zdroj: TSK