TRENČIANSKE TEPLICE. Obyvatelia Trenčianskych Teplíc žijúci na ulici Červené kopanice sa po rokoch čoskoro dočkajú novej cesty. Od svojej výstavby táto časť Trenčianskych Teplíc nebola rekonštruovaná. Obyvatelia pred viac ako piatimi rokmi dokonca spísali petíciu, v ktorej žiadali bývalé vedenie mesta o opravu cesty, no nedočkali sa. Dnes sa však stará cesta začala meniť na novú. Aj vo veľmi nepriaznivom počasí odstraňujú poškodenú časť asfaltu.

Okrem novej vozovky bude samozrejmosťou komplexná výmena poklopov kanalizačných šácht, vodovodných uzáverov (šupákov) či oprava obrubníkov. Investícia presiahne čiastku 70 tisíc Eur. Rekonštrukcia cesty potrvá približne týždeň. “Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia počas prebiehajúcich prác na vozovke a odporúčame používať do tejto časti mesta prístupovú cestu okolo židovského cintorína,” uviedla primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.