KOŠECKÉ PODHRADIE. Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy Kultúrneho domu vo Veľkom Košeckom Podhradí, kde sa nachádza aj obecný úrad, bude pôsobisko úradu dočasne po dobu rekonštrukcie presunuté do Malého Košeckého Podhradia.

Nie je tomu tak dávno, čo bola zrekonštruovaná a slávnostné uvedená do užívania budova kultúrneho stánku práve v Malom Košeckom Podhradí. Aktuálne práve v týchto priestoroch bude dočasne presťahovaný úrad. V tejto budove sídli aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Košecké Podhradie. Kultúrny dom tentokrát vo Veľkom Košeckom Podhradí podstupuje práce, ktoré ho výrazne oživia. Občania uvidia novú fasádu so zateplením, plastové okná, fotovoltaiku, novú elektroinštaláciu a osvetlenie, nové vstupné dvere, budova bude mať nové vykurovanie, či bleskozvody.

Viac sa dozviete z priloženej reportáže.