BELUŠA. Vzhľadom k odporúčaniam začať používať namiesto rúšok účinnejšie ochranné prostriedky sa obec Beluša rozhodla zvýšiť ochranu najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov pri nevyhnutnom nákupe, či návšteve lekára, a to zabezpečením respirátorov FFP2. Nárok na respirátory majú obyvatelia obce nad 64 rokov. Nákup 1 200 respirátorov obec hradila zo svojho rozpočtu.

V piatok 05. februára 2021 budú tieto ochranné pomôcky adresne postupne, doručované do poštových schránok seniorov. Okrem distribúcie ochranných pomôcok obec Beluša aj naďalej ponúka osamelým a imobilným občanom možnosť nákupu potravín, základných hygienických potrieb, či liekov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na Obecnom úrade v Beluši.

Zdroj: ts Obec Beluša