TRENČIANSKY KRAJ. Občianske združenie Silnejší slabším sa venuje hlavne znevýhodneným skupinám, práci s mládežou a dobrovoľníctvu. Od roku 2007 pôsobí ako neformálna skupina a v roku 2012 bolo založené občianske združenie s právnou formou. S mladými ľuďmi robí rôzne projekty, medzinárodné mládežnícke výmeny, spolupracuje s ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami.

Občianske združenie Silnejší slabším je zamerané na pomoc znevýhodneným občanom so zdravotnými postihnutiami, materiálnymi problémami, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Pomáha aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v zlej sociálno-ekonomickej situácii. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež z detských domovov, domovov sociálnych služieb, deti zo sociálne slabších rodín, ale aj deti z bežných rodín. Vzájomnými aktivitami medzi jednotlivými skupinami búrajú predsudky a učia sa jeden od druhého. Jedným z cieľom združenia je aj organizovať kultúrne a športové akcie. Hlavným cieľom je zapájanie znevýhodnených občanov do kolektívu zdravých ľudí. Občianske združenie organizujerôzne spoločné voľnočasové aktivity – športové, kultúrne, tvorivé dielne, spolupracuje so samosprávami a pomáha pri aktivitách v samospráve.

Toto občianske združenie realizuje aj dlhodobejšie, týždňové pobyty v prírode, kde spoločne trávia voľný čas zdraví i znevýhodnení, kde pozývajú hostí, ktorí ich motivujú a odovzdávajú im praktické skúsenosti. Spolupracujú s odborníkmi – lekármi, psychológmi, ktorí nám pomáhajú konzultovať aktivity. Mottom je nájsť každému účastníkovi vhodné uplatnenie. Spolupracujú so všetkými, ktorí majú záujem podieľať sa na verejnom živote.

V roku 2021 bola založená chránená dieľňa, ktorá má 6 zamestancov z toho 4 zdravotne znevýhodnených a 2 asistentov. Zisk z predaja slúži na činnosť občianskeho združenia a aktivity. Zdravotne znevýhodnení ľudia za pomoci asistentov vyrábajú hlavne výrobky na 3D tlačiarni a vyrezávajú výrobky z dreva na plotri.

Ak chcete pomôcť tomuto združeniu, klikni TU.

Zdroj a foto: Martin Trepáč