NOVÁ DUBNICA. Každý občan v samospráve vie, že za komunálny odpad musí raz ročne zaplatiť poplatok. V mestách a obciach je výška poplatku rôzna, podľa toho ako občania separujú odpad a koľko samosprávu stojí zvoz a uskladnenie odpadu na skládke. V Novej Dubnici je poplatok stanovený na výšku 36,00 EUR za osobu na rok. Niektorí občania majú možnosť požiadať o odpustenie poplatku, prípadne jeho zníženie. Tu však došlo k zmene dokladovania nároku.

Od 1.1.2022 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie v meste Nová Dubnica č. 9/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Žiadosť na odpustenie poplatku za komunálny odpad nájdete KLIKNI TU