TRENČIANSKA TEPLÁ. V obci Trenčianska Teplá, miestna časť Príles, býva občan, ktorý sa ešte v roku 2018 rozhodol, že nebude piť vodu zo studne, ale zabezpečí si v spolupráci s vtedajším vedením Obecného úradu Trenčianska Teplá prívod pitnej vody k svojej nehnuteľnosti, z existujúceho verejného vodovodu.

Nebolo to však také jednoduché ako sa zdá, napriek súhlasným stanoviskám dotknutých orgánov. Vymenilo sa vedenie úradu a nastal problém, s ktorým sa borí dodnes. Porozprávali sme sa s investorom Petrom Kapitánom ako problém vznikol, ako sa rieši so Stavebným úradom Tr. Teplá, obecným zastupiteľstvom a vedením obce, Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, ale aj s Okresným úradom v Trenčíne. Má zato, že konal vo verejnom záujme, aby mali pitnú vodu aj ďalší obyvatelia tejto časti obce. Dnes však stále nevie, kedy sa byrokratická mašinéria skončí.

Viac sa dozviete z priloženej reportáže.

Technická chyba vo videu: popisok zverejnený v čase 22:18 patrí k času 28:38.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.