TRENČIANSKY KRAJ. Chladnejšie dni predznamenávajú prichádzajúce zimné obdobie. Jednou z hlavných náplní práce Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) je zabezpečenie zjazdnosti ciest počas zimného obdobia. To spravidla začína 15. novembra a končí 31. marca nasledujúceho roka.

Zimnú údržbu ciest na území kraja zabezpečuje SC TSK prostredníctvom 11-tich cestmajsterstiev (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Partizánske, Bánovce nad Bebravou), a to je na cestách II. tried (334 km) a III. tried (1 142 km), ale aj na cestách I. tried (296 km) na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. V pohotovosti bude 252 zamestnancov SC TSK, pripravených je 60 sypačov, 27 nakladačov, 12 traktorov s pluhom, 8 snehových fréz, 5 traktorov s posypom a v prípade mimoriadnej situácie 18 ks zmluvnej techniky. SC TSK má k dispozícii viac ako 23 tisíc ton posypového materiálu.

Zamestnanci vykonávajú zimnú údržbu v nepretržitom režime (24 hodín), vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja ako aj počas sviatkov. Minuloročná zimná údržba stála župu 2,1 mil. eur. Župa na nákup techniky na letnú a zimnú údržbu ciest v kraji už druhým rokom vyčlenila 2,5 mil. eur.

Zdroj a ilustračné foto: TSK