TRENČÍN. Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa v stredu 27. marca 2019 už po piatykrát konala prestížna stredoškolská dejepisná súťaž slovenských a českých gymnázií. Poslednýkrát preverila vedomosti žiakov z oblasti československých dejín, ktoré uzatvorila etapa rokov 1978 – 1992.

Krajské kolo 28. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií otvorila v mene organizátorov riaditeľka Krajského centra voľného času (KCVČ) v Trenčíne Renáta Bieliková. „Aj tento rok prevzal záštitu nad medzinárodnou súťažou predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. O jeho organizáciu sa už po piatykrát postaralo Krajské centrum voľného času spolu s predsedom hodnotiacej komisie Jozefom Šujakom z Gymnázia v Považskej Bystrici,“ vysvetlila riaditeľka KCVČ. Svoje sily a vedomosti si v rámci krajského kola súťaže zmeralo 42 študentov zo 14 gymnázií Trenčianskeho kraja. „Témou tohto ročníka súťaže bolo obdobie československých dejín v rokoch 1978 – 1992, tento rok teda uzatvárame celú etapu československých dejín. Otázky každoročne pripravujú renomovaní slovenskí a českí historici, sú náročné a ďaleko presahujú rámec stredoškolského učiva aj na gymnáziách, preto študentom nestačí pripravovať sa len na hodinách v škole,“ prezradil predseda hodnotiacej komisie Jozef Šujak.

Obálku s otázkami, ktorá pricestovala z Chebu, si organizátori súťaže prevzali z rúk vedúcej Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniely Hilčíkovej. Tá vyslovila obdiv všetkým študentom za ich vedomosti o historických míľnikoch našich dejín a súťažiacim zaželala veľa šťastia pri zdolávaní náročných testových otázok. Po organizačných pokynoch predsedu hodnotiacej komisie začal trojčlenným družstvám plynúť čas na vypracovanie testu. Za 60 minút študenti odpovedali na otázky z rôznych oblastí od politickej situácie vymedzeného obdobia, cez dejiny kultúry, športu či spoločenského vývoja.

Najlepšie zúročili svoje ťažko nadobudnuté vedomosti prievidzskí gymnazisti

Najviac správnych odpovedí na testové otázky týkajúce sa obdobia československých dejín v rokoch 1978 – 1992 vedeli študenti z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. S celkovým počtom 95 bodov obsadili prvé miesto len s jednobodovým náskokom pred študentmi z Gymnázia sv. Jána Bosca z Novej Dubnice. Tretie miesto obsadili gymnazisti z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne, a to opäť s jednobodovým rozdielom. Do finále, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2019 na Gymnáziu Chebe v Českej republike, tak postupujú študenti na prvých dvoch priečkach. TSK im srdečne gratuluje a ďakuje všetkým stredoškolákom, ktorí sa zaujímajú o históriu aj formou mimoškolského štúdia v rámci svojho voľného času.

Medzinárodnú dejepisnú súťaž českých a slovenských gymnázií organizuje Miroslav Stulák z Gymnázia v Chebe, ktoré je od roku 1992 vyhlasovateľom súťaže preverujúcej dejepisné poznatky študentov. V Českej republike je považovaná za jednu z najprestížnejších stredoškolských súťaží s rozpočtom niekoľko miliónov českých korún a pravidelne sa koná s podporou vlády Českej i Slovenskej republiky.

Zdroj: TSK