TRENČIANSKY KRAJ. Už tretí rok po sebe majú stredné školy v kraji možnosť žiadať od Trenčianskej župy finančný príspevok na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. V tohtoročnom prvom kole predložilo svoje žiadosti 21 stredných škôl. Druhé kolo sa uzavrie 31. mája 2019.

S nápadom zvýšiť záujem žiakov stredných škôl v Trenčianskom kraji o históriu, prírodné vedy a environmentalistiku prišiel Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v roku 2017, kedy vo svojom rozpočte po prvýkrát vyčlenil financie na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry žiakov stredných škôl. „V polovici apríla tohto roku vyhodnotila Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK žiadosti predložené v rámci prvého kola. Do konca marca 2019 žiadosť predložilo 21 stredných škôl, z toho 20 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, spolu až 35 žiadostí na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Všetky predložené žiadosti boli schválené, pričom suma na ich realizáciu je viac ako 17 700 eur,“ uviedla vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

O finančné prostriedky sa v rámci druhého kola, ktoré potrvá do 31. mája 2019 môžu uchádzať aj ďalšie stredné školy. Trenčianska župa tento rok na podporu zážitkového vzdelávania rozdelí sumu 100 tisíc eur. Viac informácií nájdete v tomto dokumente.

Zdroj: TSK