TRENČIANSKY KRAJ. Posledné dva marcové týždne ešte stále ponúkajú možnosť zapojiť sa do tretieho ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (PaKR TSK). Šancu premeniť svoj originálny nápad na skutočnosť využili zatiaľ len žiadatelia z troch okresov Trenčianskeho kraja.

Trenčín, Ilava a Myjava. To sú zatiaľ okresy Trenčianskej župy, v ktorých žiadatelia spísali svoj jedinečný nápad na papier a poslali na adresu župného úradu, aby zabojoval o financie zo župnej kasy. Príležitosť byť jedným z tých, ktorých originálny návrh bude financovaný z rozpočtu TSK, je tak stále veľká. Čas zostáva do konca mesiaca a tento rok dostane verejnosť možnosť rozhodnúť o tom, ako bude využitých až 200 tisíc eur.

Projekty pritom nemusia byť iba z kultúrnej či športovej oblasti. Župa ponúka šancu predložiť nápady z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnej pomoci či novinky v podobe zdravotníctva. Ich jedinou podmienkou je, aby išlo o návrhy zamerané na rozvoj kraja či komunitného života, ktoré kraj vie podporiť sumou najviac 2 200 eur. Spolu so žiadosťou stačí predložiť 15 podpisov od ľudí, ktorým projekt zlepší či uľahčí život. O úspešných projektoch rozhodne verejnosť formou hlasovania.

Viacerí žiadatelia z predchádzajúcich ročníkov hodnotia PaKR TSK ako vítanú pomoc. Spolu počas dvoch ročníkov Trenčianska župa na základe hlasovania verejnosti podporila 85 komunitných projektov. Vďaka nim sa obyvatelia kraja mohli kultúrne či športovo vyžiť, nakúpilo sa nielen športové vybavenie do škôl a školských areálov, uchovali sa tradície prostredníctvom ušitia krojov a krojových súčastí či prehĺbili sa vedomosti detí i dospelých z oblasti ochrany životného prostredia. Inšpirovať sa jedinečnými nápadmi, ktoré sa zrealizovali, môže verejnosť v sekcii Financie, Participatívny-komunitný rozpočet, v ktorej sa nachádzajú vyhodnotenia uskutočnených projektov.

Čas na vyplnenie žiadosti k projektu prospešnému pre obyvateľov kraja sa pomaly kráti, PaKR sa definitívne uzavrie 31. marca 2019. S jej správnym vypĺňaním pomôže prehľadný manuál, ktorý sa nachádza na tejto adrese. Neváhajte a zapojte sa do tretieho ročníka PaKR so zaujímavým nápadom aj vy.

Zdroj: TSK