TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes sa konalo slávnostné ustanovujúce rokovanie novozvoleného zastupiteľstva. Sľub zložil nový starosta Milan Berec, aj poslanci. Zároveň poznáme mená predsedov odborných komisií.

Starosta si zvolil spomedzi poslancov aj svojho zástupcu. Stal sa ním Milan Kubík. Plat štatutára obce bude mať základnú zákonom stanovenú výšku. Vlastným rozhodnutím nežiadal navýšenie. Podľa jeho slov nie je jasné, v akej finančnej kondícii sa obec nachádza.