DUBNICA NAD VÁHOM. Začiatok nového školského roka 2020/2021 bol pre školákov i pedagógov iný, ako po minulé roky. Vysporiadať sa museli s hygienickými opatreniami, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Aj na školách v pôsobnosti TSK nastúpili žiaci v rúškach a so svojimi učiteľmi sa zvítali postupne, po ročníkoch či triedach.

Dubnické gymnázium privítalo dve triedy prvákov

Trenčiansky župan prišiel povzbudiť žiakov aj na jedno z 9 gymnázií v pôsobnosti TSK – Gymnázium v Dubnici nad Váhom. „Je to gymnázium, ktoré formuje osobnosť svojich študentov počas celého štúdia aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti, čo je veľmi dôležité,“ vyzdvihol predseda TSK a pedagogický zbor i študentov požiadal o dôsledné dodržiavanie nariadení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj: TSK

V Púchove školákov privítali úplne nové dielne, kuchyňa i jedáleň

Spojená škola v Púchove otvorila nový školský rok vo veľkom. Po prázdninách sa potešili všetci stravníci, na ktorých čakala vynovená školská kuchyňa s jedálňou. Do rekonštrukcie župa investovala z vlastného rozpočtu viac ako 1,2 mil. eur. Pre študentov sklárskych odborov pribudli úplne nové a moderné dielne. „Verím, že nové priestory prilákajú na štúdium na škole ďalších študentov. Táto škola má budúcnosť, moderné študijné aj učebné odbory a pre región je veľmi dôležitá,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že išlo o 1. etapu modernizácie tejto školy a premenu čaká aj školský internát, ktorý župa kúpila od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Video po spracovaní.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.