TRENČIANSKA TEPLÁ. Rokovanie poslaneckého zboru obce Trenčianska Teplá čaká výrazná novinka a síce zasadnú za rokovací stôl v miestnej časti Dobrá, v budove starej školy.

Plánované stretnutie poslaneckého zboru sa uskutoční už v stredu 26. júna 2019 o 17:00 hod.