KOŠECA. Aj v mesiaci november 2023 rokovali volení zástupcovia obce Košeca a zaoberali sa dôležitými otázkami fungovania miestnej samosprávy. Prinášame vám záznam rokovania zastupiteľstva konaného dňa 16. novembra 2023 v priestoroch budovy obecného úradu.