TRENČÍN. Na dnešnom spoločnom tlačovom brífingu Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín to povedal predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý po preštudovaní pripomienok Sudcovskej rady Krajského súdu v Trenčíne nesúhlasí s ďalším návrhom reformy súdnictva na Slovensku z dielne ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej.  

Zdôvodniť reformu argumentom o popretŕhaní väzieb v regiónoch, medzi sudcami, prokurátormi či policajtmi nepovažuje za dostatočne pádny dôvod. „Celá táto pozmenená súdna mapa bude znamenať oddialenie súdov a spravodlivosti nielen pre občanov nášho kraja, ale aj Slovenskej republiky. Ak reforma súdov prejde v parlamente, nebude to znamenať zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku, práve naopak, súdy sa od občanov ešte viac oddialia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Ak dôjde k zmene súdnej mapy takýmto spôsobom, budú sa s veľkou pravdepodobnosťou meniť aj organizačné štruktúry v krajskej prokuratúre a policajnom zbore.

Krajský súd v Trenčíne je štátnou budovou s plnohodnotnými sudcami, je napojený na Nemocnicu pre obvinených a odsúdených. Okrem toho pôsobí ako celoslovenský odvolací súd pre vojenskú agendu. V Trenčianskom kraji sa nachádzajú aj tri ústavy na výkon trestu odňatia slobody. „Nová verzia súdnej mapy v takejto podobe nemá zmysel, súdne konania sa spomalia, budú v nich väčšie prieťahy a v neposlednom rade to bude stáť viac aj občanov, ktorí sa budú domáhať spravodlivosti,“ dodal predseda TSK s tým, že väčšie finančné prostriedky by v prípade zmeny sudcovskej štruktúry museli na cestovanie vynaložiť aj samotní sudcovia.