TRENČIANSKY KRAJ. Neznámy páchateľ uzatváraním fiktívnych zmluvných vzťahov na základe falošného podpisu poškodzuje dobré meno Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK). Zároveň týmto konaním môže spôsobiť finančnú ujmu oklamaným dodávateľom. Trenčiansky samosprávny kraj preto upozorňuje na tieto nekalé praktiky širokú verejnosť aj podnikateľov.

Neznámy páchateľ poškodzuje dobré meno Správy ciest TSK

Vedenie Správy ciest TSK už v utorok 19. februára 2019 podalo v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za trestný čin podvodu. Ten mal vo viacerých prípadoch predložiť dodávateľským firmám fiktívne zmluvy so sfalšovaným podpisom riaditeľa Správy ciest TSK Radovana Karkuša a pečiatkou spoločnosti. Odhalené prípady sa týkajú najmä zmlúv na opravy asfaltových povrchov, ktoré SC TSK štandardne realizuje v rámci plánovaných opráv ciest. Fiktívne zmluvy by sa mali týkať prevažne okresu Trenčín. „Upozorňujeme preto asfaltérske spoločnosti a dodávateľské firmy na neplatné zmluvy, ktoré sú ponúkané neznámou osobou a nezákonným spôsobom. Ide o fiktívne zmluvy, ktoré svojou povahou poškodzujú meno SC TSK,“ priblížil šéf správy ciest Radovan Karkuš. Ako informoval, táto nezákonná aktivita môže trvať už niekoľko mesiacov. „Neznámy páchateľ zmluvy prezentoval ako platné a firmy oslovoval na spoluprácu. Suma definovaná v jednej z odhalených fiktívnych zmlúv na asfaltérske práce sa pohybuje približne vo výške 1 milióna eur bez DPH,“ dodal.

V prípade pochybností odporúčame kontaktovať samosprávny kraj či priamo políciu

Nasledujúce kroky sú už na orgánoch činných v trestnom konaní. Trenčiansky samosprávny kraj však vyzýva k ostražitosti všetkých potenciálnych obchodných partnerov Správy ciest TSK, aby boli obozretní pri uzatváraní zmluvných vzťahov na základe neštandardných okolností a radšej si situáciu preverili priamo na Správe ciest TSK. Obrátiť sa môžu v prípade pochybností aj priamo na Trenčiansky samosprávny kraj či orgány činné v trestnom konaní. Môžu tak predísť prípadným nepríjemnostiam či finančnej ujme. „Takýchto fiktívnych zmlúv môže byť viac, preto vyzývame firmy a obchodných partnerov, ktorí majú akékoľvek podozrenie alebo pochybnosť, aby nás za účelom overenia pravosti týchto zmlúv neváhali kontaktovať,“ zopakoval výzvu počas štvrtkovej tlačovej konferencie trenčiansky župan Jaroslav Baška.

K finančnej ujme zatiaľ zrejme nedošlo

Všetky zmluvy uzatvorené samosprávnym krajom, resp. Správou ciest TSK nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovom sídle TSK, resp. webovom sídle SC TSK. Platnosť zmluvných vzťahov si tak je možné jednoducho týmto spôsobom overiť. „Žiadne takéto zmluvy zverejnené neboli, takže nie sú platné. Ani jedna z nich preto nemohla byť a nebola preplatená,“ dodal trenčiansky župan Jaroslav Baška. K vyplateniu odmien na základe fiktívnych zmluvných vzťahov nedošlo, nakoľko to interné procesy, zákonné postupy ani samotný proces verejného obstarávania neumožňuje. „Niekto sa vydával za mňa s cieľom uzatvárať zmluvné vzťahy, takže ide o podvod,“ uzatvoril Radovan Karkuš.

Zdroj: TSK