TRENČÍN. V nočných hodinách zo soboty na nedeľu došlo na Nábrežnej ulici v Trenčíne k úmyselnému poškodeniu dvoch mladých stromčekov. Išlo o mladé lipy, ktoré boli zasadené iba nedávno a tešili domácich obyvateľov.

„Sa mi každým dňom potvrdzuje, že doba COVID-19 generuje viac agresivity a zloby,“ vyjadril rozhorčenie primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Ak disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli pomôcť k nájdeniu páchateľa, volajte mestskú políciu na 159.

Zdroj a foto: FB Mesto Trenčín