TRENČÍN. Klimatické zmeny sú vážnym problémom. Na čoraz dlhšie obdobia sucha a tepla citlivo reagujú ľudia, ale aj príroda. V Trenčíne sa klimatické zmeny podpísali na mnohých stromoch. Na Brezine ich napadli škodcovia a hubové ochorenia. Odumierali a ohrozovali návštevníkov lesoparku. Preto museli byť asanované. Takto sa vyťažilo až 87 metrov kubických kalamitného dreva z uhynutých borovíc. Žiaľ, ukázalo sa, že v odstraňovaní stromov bude musieť mesto pokračovať – nielen na Brezine, ale aj vo verejnej zeleni, priamo v obytných zónach.

Mesto má výsledky laboratórnych testov, ktoré potvrdili, že javory sú napadnuté hubou Cryptostroma corticale, ktorá spôsobuje rakovinu kôry, kedy strom pomerne rýchlo hynie. Priebeh choroby závisí do značnej mieri od počasia, čím dlhšie je sucho a teplo, tým je to horšie. Svoj vplyv na stav takto chorých drevín majú aj emisie z dopravy. „My sme ale nečakali nečinne na tieto výsledky. Už v zime sme niektoré stromy, ktoré boli očividne v pokročilom štádiu ochorenia, vyrúbali,“ povedal Peter Kadák z Mestského hospodárstva a správy lesov, ktorý sa stará o verejnú zeleň.

Meteorológ a klimatológ Jozef Pecho potvrdil, že v minulom roku zaznamenala oblasť Trenčína až 33 tropických dní (kedy denná maximálna teplota dosiahla aspoň 30°C), rovnaká situácia podľa neho bola i v roku 2017. Okrem toho bol minulý rok celkovo extrémne teplý a suchý. To bolo pre stromy veľmi stresujúce, čo bolo spúšťačom tohto vážneho ochorenia.

Trenčín má vo verejnej zeleni približne 19 tisíc stromov na ploche 132 ha a z nich je asi 4 000 javorov horských. Aktuálne je spomínanou hubou napadnutých 335 jedincov – 303 v obytných zónach (vo verejnej zeleni) a 32 v lesoparku Brezina.

Nie všetky je však potrebné odstrániť. Väčšinu je ešte možné ošetriť orezom a odborní pracovníci budú ďalej sledovať ich stav. Či sa ich podarí zachrániť, je však otázne.

Výrub sa dotkne dnes už mŕtvych stromov (22 ks), kde choroba postupovala veľmi rýchlo a stromov, ktoré sú hubou napadnuté tak, že viac ako 50% ich tela je už suchých. Spolu ide o 39 javorov horských v obytných zónach a 12 na Brezine.

„Najviac rizikové stromy sú dnes ohradené, aby sa zamedzil prístup najmä detí a zvierat k ich kmeňu, resp. kôre. Kontakt by v tomto prípade mohol byť zdraviu nebezpečný,“ uviedol primátor Richard Rybníček. Typické symptómy sa obyčajne vyskytujú šesť až osem hodín po kontakte a pohybujú sa od dráždivého kašľa, horúčky, paralýzy a zimnice až po dýchacie ťažkosti. „Možné dopady na zdravie obyvateľov sú tak vážne, že vyťažené drevo z napadnutých stromov touto hubou sa nesmie použiť ani ako palivové drevo a ani na štiepku. Musí byť spálené v spaľovni,“ informoval R. Rybníček s tým, že výruby sa začnú v stredu 29. mája. Drevo bude bezprostredne zneškodnené v spaľovni. „Náhradnú výsadbu navrhnem riešiť v budúcoročnom rozpočte v pomere 1:3 – za jeden vyrúbaný strom tri nové. Je však isté, že budeme musieť zvážiť, aké druhy stromov vysadiť, aby dokázali bez ujmy prežiť zmeny klímy,“ doplnil primátor.

Mesto upozorňuje, že napadnuté javory sa môžu vyskytovať i na súkromných pozemkoch. Preto odporúčajú kontrolu zdravotného stavu stromov. Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov zároveň zistili niekoľko chorých javorov aj na pozemkoch, ktoré patria Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Mesto na toto krajskú samosprávu upozorní. Primátor na situáciu upozornil i riaditeľku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmilu Bučkovú.

Huba Cryptostroma corticale

Vytvára na kmeňoch tmavé povlaky. Tie sú tvorené pohlavným štádiom huby – plodnicami, ktoré produkujú spóry. Ochorenie sa prejavuje škodlivo na kmeňoch a vetvách.

Prvý nález v Európe bol potvrdený v r. 1945 vo Veľkej Británii, o päť rokov neskôr ju lokalizovali aj vo Francúzsku a Taliansku. Opätovný výskyt sa potvrdil po extrémne teplom lete v r. 2003 vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Holandsku a Bulharsku. V súčasnosti sa nachádza aj na Slovensku v oblasti Smoleníc a Trenčína.

Spúšťacím faktorom sú považované vysoké teploty v letných mesiacoch, pokiaľ je priemerná teplota počas najmenej dvoch mesiacoch vyššia ako 23°C, čo pre drevinu znamená opakovaný stres zo sucha.

Ako sa prejavuje pôsobenie huby na dreviny?

Postihuje najmä javor horský. Na začiatku sú výrazné straty listov a vädnutie v horných korunách, ktoré pokračujú smerom nadol, neskôr sa objavujú pozdĺžne trhliny na kôre a nekrózy, ktoré sa spoja a vytvoria veľké, odumreté vločky z kôry. V reze je drevo spočiatku žltkasté, nazelenalé, časom hnedé a po otvorení kôry sčernie. Vtedy začne masívny rast výtrusníc, ktoré produkujú milióny výtrusov. Nakazené stromy môžu zomrieť v priebehu jedného roka, často oveľa skôr.

Vplyv huby na človeka a zvieratá

Nebezpečné môže byť vdýchnutie spór huby.

Symptómy: môže dôjsť k reflexnému kašľu, osem hodín po kontakte s patogénom sa môže objaviť zvýšená telesná teplota. Dlhodobé pôsobenie spór huby Cryptostroma cortikale môže spôsobiť zápalové ochorenia, hlavne na dýchacích orgánoch, tzv. hypersenzitívny zápal pľúc.

Zdroj: TS Mesto Trenčín