DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom dnes podpísalo zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. Obyvatelia tak už o niekoľko dní budú môcť vidieť na námestí stroje a do roka by mala byť stavba aj dokončená.

Verejné obstarávanie na realizátora revitalizácie problematického centrálneho námestia v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo bez väčších komplikácií a je úspešne ukončené. Dubnická samospráva tak pristúpila k podpisu zmluvy so zhotoviteľom, ktorý z verejného obstarávania vzišiel ako víťaz. Najväčšia investícia mesta za predošlé obdobie bude znamenať aj pridanie rôznych nových prvkov a viac ako dvojnásobne viac zelene. V tomto priestore budú napríklad tri fontány, detské ihrisko, malé pódiu, mestské informačné centrum či verejné WC, po ktorom volala verejnosť už dlhšiu dobu.

Podrobné informácie súvisiace so začiatkom samotnej rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej, hodnotou prác či ich trvaním priblížil primátor mesta Peter Wolf a zástupca zhotoviteľskej spoločnosti Ing. Juraj Comorek.

Celková cena prác je na úrovni 2.860.000 eur a mesto verí, že sa túto sumu podarí dodržať aj napriek neustále sa meniacim cenám. Viac sa dozviete z priloženej reportáže.

Dubničania sa dočkajú, mesto spúšťa proces verejného obstarávania realizátora rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej