TRENČÍN. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa každým rokom pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov a Sviatku sv. Floriána – patróna hasičov stretáva s krajským predsedom a okresnými predsedami Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčianskom kraji, aby spolu prebrali vzájomnú spoluprácu v uplynulom roku a pozreli sa na spoločné plány v aktuálne prebiehajúcom roku.

Štvrté vyhodnotenie Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi TSK a Krajským výborom DPO SR Trenčín na pôde župného úradu svojou prítomnosťou obohatila aj ministerka vnútra SR Denisa Saková, prezident Hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý a generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Z funkcionárov Krajskej organizácie DPO SR Trenčín sa každoročného stretnutia zúčastnil krajský predseda Jozef Smolinský a okresní predsedovia DPO SR z Trenčianskeho kraja, v zložení podpredseda KO DPO SR Trenčín a okresný predseda za Ilavu Anton Toráň, tajomníčka KO DPO SR Trenčín Alena Vániková, predseda Územnej organizácie DPO SR za Partizánske Jozef Baboľ, Juraj Barta za Prievidzu, Marián Kamenický za Púchov, Ján Sivák za Trenčín, Pavol Macúch za Myjavu a Michal Jurdík za Považskú Bystricu.

Veľkou témou stretnutia bolo odovzdanie 9 defibrilátorov, ktoré putovali počas roka 2018 do rúk členom 9 vybraných dobrovoľných hasičských zborov z Trenčianskeho kraja. „Minulý rok začal Trenčiansky samosprávny kraj podporovať dobrovoľné hasičské zbory v kraji defibrilátormi. Slovenská republika celkovo, ale i Trenčianska župa oproti iným krajinám zaostáva v počte týchto žiadaných a život zachraňujúcich prístrojov. Rozšírenie vybavenia DHZ o defibrilátor je okrem iného jedným zo spôsobov, ako podporujeme dobrovoľné hasičstvo v Trenčianskom kraji a v tejto podpore plánujeme pokračovať aj v aktuálnom roku,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Nákup týchto život zachraňujúcich prístrojov zo župného rozpočtu ocenil aj prezident Hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý, ktorý plne podporuje rozšírenie defibrilátormi aj pre profesionálnych hasičov.

K témam rokovania patrila aj finančná podpora Trenčianskej župy na organizáciu rôznych typov hasičských súťaží či taktických cvičení. Ministerka vnútra prítomných oboznámila s plánmi odovzdávania repasovaných vozidiel pre DHZ v kraji, ale i s pokračovaním rekonštrukcií hasičských zbrojníc nielen na území kraja. „Bolo pre mňa cťou zúčastniť sa stretnutia s funkcionármi Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčianskom kraji. Ide o jeden z mála krajov, v ktorom župan osobne pozná nielen starostov a primátorov, ale aj dobrovoľných hasičov, o čom som tiež mala možnosť sa presvedčiť v októbri minulého roku pri odovzdávaní protipovodňových vozíkov. Cením si túto vzájomnú spoluprácu župy a dobrovoľných hasičov v kraji, ktorá je na naozaj vysokej úrovni,“ uzavrela ministerka vnútra SR Denisa Saková.

Predseda kraja smeroval slová vďaky každému dobrovoľnému hasičovi za ich pomoc pri záchrane života, ochrane majetku a zdravia nielen obyvateľov Trenčianskej župy.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

ZDROJTSK