HORNÁ NITRA. Balík vo výške 9,6 milióna eur je súčasťou rozpočtu národného projektu „Zlepšenie zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ktorého žiadateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt je pripravený v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami a mestami Prievidza, Handlová a Nováky. Financovaný bude prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje v rokoch 2020 – 2023.

Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) tieto financie poskytne Slovenská republika, a to prostredníctvom nenávratného finančného príspevku na zmiernenie sociálneho vplyvu súvisiaceho so zatvorením baní na hornej Nitre. Rozhodla o tom Európska komisia v zmysle pravidiel štátnej pomoci EÚ.

Podpora vo výške 9,6 mil. eur je určená na zvýšenie adaptability zamestnancov, ktorí prídu v dôsledku ukončenia ťažobnej činnosti o možnosť vykonávať svoje povolanie. Nájsť nové uplatnenie im pomôže adaptačný program, v rámci ktorého zostanú aj naďalej zamestnaní v HBP a štát pokryje výdavky zodpovedajúce ich priemernému platu. Pomoc bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.

Zdroj a foto: TSK