TRENČIANSKA TEPLÁ. Podľa našich informácií k poslednému dňu v mesiaci november 2019, prípadne k 15.11.2019, končí vo funkcii prednostu Obecného úradu Trenčianska Teplá (OÚ) Branislav Cvacho, ktorý vo svojej funkcii strávil iba niekoľko mesiacov. Keďže sa informácie líšia, žiadali sme o spresnenie údajov.

Podľa našich informácií má ísť o jeho osobné rozhodnutie, pretože údajne na OÚ nie je “dobrá atmosféra” a ťažko sa mu pracovalo pod vedením starostky Slavomíry Propperovej. Keďže došlo za posledný rok k viacerým zmenám na postoch úradníkov OÚ Tr. Teplá, žiadali sme Obecný úrad o vyjadrenie a reakciu k uvedeným dohadom. Do uzávierky článku sa však OÚ nevyjadril.

Podobne sa šíria dohady, že starostka nebola spokojná s prácou prednostu. O reakciu na tieto šíriace sa informácie sme prostredníctvom sociálnej siete požiadali aj samotného odchádzajúceho prednostu. Podobne ako OÚ správu prečítal a nereagoval.

Medzi možnými kandidátmi na uvoľnený post nového prednostu OÚ Tr. Teplá sa spomína aj meno Štefana Škultétyho, bývalého primátora mesta Trenčianske Teplice. Obecný úrad nám však túto informáciu nepotvrdil, ani nevyvrátil, keďže ako sme uviedli vyššie na naše otázky nik nereagoval.

Akonáhle obdržíme vyjadrenie Obecného úradu Tr. Teplá, respektíve priamo starostky, tak článok aktualizujeme.