NOVÁ DUBNICA. Na veľkom adventnom venci na Mierovom námestí v Novej Dubnici už svietia všetky štyri sviece. Po Miery, Viere a Láske tak svieti už aj svieca symbolizujúca Nádej. Adventné obdobie sa tak chýli ku koncu.

Štvrtú sviecu rozsvietil miestny dôstojný otec Štefan Wallner a kultúrnu vložku tvorili vystúpenia speváckej Folklórnej skupiny Teplanka a Opatovských harmonikárov. Ani mimoriadne chladné počasie neodradilo mnohých Novodubničanov, aby sa prišli spolu potešiť a porozprávať.