TRENČÍN. Dnes sa na pôde letiska v Trenčíne konalo cvičenie všetkých záchranných zložiek. Išlo o simuláciu nehody vrtuľníka, ktorý po problémoch spadol na letiskovú plochu a následne začal horieť. Na palube sa v tom čase nachádzali traja členovia posádky a aj pasažieri.

Cvičenie komplexne obsiahlo celý postup zabezpečenia priestoru, hasenia a záchrany osôb. Nácviku sa zúčastnili príslušníci Závodného hasičského útvaru Leteckých opravovní Trenčín, Hasičského a záchranného zboru SR, Hasičskej stanice Trenčín, Polície SR, Mestskej polície Trenčín, aj letiskovej ochrany. Prítomní boli aj študenti Strednej odbornej školy letecko – technickej Trenčín, ktorí si vyskúšali aj záchranu ako figuranti. Ako pozorovatelia sa zúčastnili zástupcovia obvodných, okresných úradov, riaditeľ letiska v Trenčíne, aj riaditeľ Strednej odbornej školy letecko – technickej Trenčín.

V nasledujúcom videu sa dozviete presný postup zásahu záchranných zložiek od samého začiatku, až po záverečné práce po záchrane osôb. Postup pre IMPULZ.press vysvetlil Jozef Bajza, veliteľ hasičskej jednotky Závodného hasičského útvaru Leteckých opravovní Trenčín.