MACHNÁČ. V rámci 1. a 2. etapy rekonštrukcie cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, ktorá je financovaná z európskych peňazí a spolufinancovaná z rozpočtu Trenčianskej župy, sa zhotoviteľovi podarilo zmodernizovať most cez potok Teplička, zrekonštruovať 1,7 km dlhý úsek medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami či zastabilizovať 300 m úsek cesty pod Machnáčom.

Stavebné práce na ceste začali koncom augusta, pričom dodávateľ ich plánuje ukončiť do 20. decembra 2019. Zhotoviteľ bude pokračovať po zimnom období, samotný termín závisí najmä od klimatických podmienok. „V súčasnosti je zmodernizovaný most cez potok Teplička priamo v centre Trenčianskych Teplíc. Vybudovanie nového mosta bolo pôvodne naplánované na 12 týždňov, pri úplnej uzávere sa však práce stihli za takmer polovicu času. Rekonštrukčne práce boli na mostnom objekte ukončené a doprava sa vrátila do pôvodnej trasy cesty druhej triedy,“ priblížil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška..

V extravilane Trenčianskych Teplíc pod Machnáčom finišujú práce na 300 metrov dlhom opornom múre. Na každý meter múru pripadá jedna mikropilota o dĺžke 11 metrov, ktorá je zabudovaná do svahu. „Rekonštruovať túto časť cesty II/516 bolo dôležité najmä z bezpečnostného hľadiska, keďže uvedený úsek svojim stavebno-technickým stavom nevyhovoval zvýšeným dopravným nárokom a platnej legislatíve,“ uviedol župan s tým, že s finálnou vrstvou asfaltu a vodorovným dopravným značením bol zrealizovaný aj 1,7 km dlhý úsek cesty medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami.

Obdobie počas zimy plánuje župa využiť na to, aby riadiaci orgán a Úrad pre verejné obstarávanie skontroloval ďalších úsek cesty z Machnáča smerom na Motešice, ktorý kraj má vysúťažený a plánuje ho zrekonštruovať.

Zdroj: TSK