TRENČIANSKY KRAJ. Začiatkom februára 2019 vyhlásila vláda Slovenskej republiky rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Ten bude počas celého roka vyplnený množstvom celonárodných, regionálnych či miestnych podujatí. Výnimkou nebude ani rodný kraj generála Milana Rastislava Štefánika.

Ako sme informovali koncom januára, Trenčianska župa si bude život, dielo a osobnosť rodáka z Košarísk pripomínať počas celého roka 2019 množstvom rôznorodých podujatí. Päť z nich bude dokonca podporených zo štátneho rozpočtu. Rozhodla o tom vláda SR na svojej 139. schôdzi. „V Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020, ktoré pripravilo Ministerstvo kultúry SR, sme predložili päť podujatí, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu. Prostredníctvom nich by sme radi nielen obyvateľom Trenčianskeho kraja priblížili osobnosť generála Štefánika, a to ako politika, diplomata či vojaka, ale aj ako cieľavedomého a odvážneho človeka,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Pätica podujatí k storočnici tragického úmrtia Štefánika nielen z dielne župných organizácií predstaví rodáka z Košarísk po ľudskej i profesijnej stránke.

  • Súčasťou župného úradu sa stane busta M. R. Štefánika, ktorá bude pripomínať odkaz rodáka z kraja.

  • Vďaka nákupu didaktickej pomôcky Mozabook spoznajú Štefánika návštevníci Hvezdárne v Partizánskom najmä ako astronóma, ktorého odborné poznatky mu otvorili cestu do vedeckých kruhov.

  • Splnenie úloh na jednotlivých stanovištiach venovaných astronómii, letectvu, politike-rétorike, vojenskej vede či cestovateľstvu, spojené s premietaním audiovizuálneho programu o generálovi Štefánikovi, bude poslaním interaktívneho zážitkového vzdelávacieho podujatia M. R. Štefánik – človek, ktorému sa chcem podobať.

  • Herný a tanečný repertoár tematického scénického programu Deti Deťom alebo Štefánik – Trenčiansky kraj – Deti doplnený moderátorskými vstupmi oboznámi prítomných žiakov základných škôl s faktami zo života vedúcej osobnosti československého zahraničného odboja. Program vypracovaný Centrom tradičnej kultúry v Myjave sa uskutoční v štyroch mestách, v ktorých sídlia župné osvetové zariadenia.

  • Najväčší SLOVÁK. Tak znie názov divadelného predstavenia, ktoré si k výročiu generálovej tragickej smrti pripraví a naštuduje Mestské divadlo Trenčín.

Župa si slovenského velikána uctí odhalením busty

Jednou z aktivít podporených zo štátneho rozpočtu bude aj vytvorenie a osadenie busty M. R. Štefánika vo vestibule Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tá spolu s bustami ďalších významných rodákov z kraja – Štúra, Hurbana a Dubčeka – oživí vstupné priestory župy. Umelecké výtvory už v tomto čase vznikajú v dielňach regionálnych sochárov. Pod sochu generála Štefánika sa podpíše akademický umelec Dominik Monček z Pruského. Okrem nej zhotoví aj bustu ďalšieho Slováka – Ľudovíta Štúra. Portrétna busta Dubčeka bude niesť rukopis Igora Mosného a novomestský sochár Milan Struhárik vypracuje bustu prvého predsedu Slovenskej národnej rady J. M. Hurbana.

Spoznať velikána slovenských dejín a pripomenúť si jeho nezabudnuteľný odkaz bude môcť verejnosť vďaka župným organizáciám, ktoré budú počas Roku Milana Rastislava Štefánika organizovať množstvo rôznych besied, prednášok, výstav fotografií či multižánrových interaktívnych podujatí. Viac o plánovaných podujatiach župných organizácií nájdete v priloženom dokumente.

Zdroj: TSK