TRENČIANSKE TEPLICE. Na veľkom spoločnom adventnom venci na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach už svietia všetky štyri sviečky. Tá štvrtá sa rozhorela počas štvrtej adventnej nedele a jej zapaľovanie ste mohli sledovať v priamom prenose na sociálnych sieťach.

Vianočným príhovorom sa ľuďom prihovorila primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Štvrtú advetnú sviecu prišiel do kúpeľného mesta rozsvietiť rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik.