LADCE. Trenčianski dopravní policajti vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky nepretržite na cestách trenčianskeho kraja a čas vás o ich práci informujeme. Nedávno počas služby namerali motocyklistu, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť v obci o 75 km/hod a jazdil rýchlosťou 125 km/hodinu.

Podľa informácií od Eleny Antalovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, 32- ročného motocyklistu z okr. Ilava na motocykli zn. Husqvarna Nuda 900 namerali dopraváci v obci Ladce meračom rýchlosti Trucam. Policajti motocyklistovi namerali rýchlosť jazdy 125 km/hod. Z uvedeného dôvodu ho predpísaným spôsobom zastavili.

“Pri kontrole bol vodič vyzvaný, k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu vozidla a následne, aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. U motocyklistu bola dychová skúška negatívna. Za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci mu bola uložená bloková pokuta 800 €. Nakoľko nemal pri sebe potrebnú finančnú hotovosť, bol mu vypísaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste. Ako dôvod svoje rýchlej jazdy policajtom uviedol, že bol v lekárni, momentálne je na materskej dovolenke a ponáhľa sa domov za dieťaťom,” dodala Elena Antalová.

Upozornenie v súvislosti s nehodovosťou motocyklistov:

Za obdobie od 01. januára do 31. marca 2019 bolo na cestách v Trenčianskom kraji zaznamenaných 5 dopravných nehôd, ktoré zavinili vodiči motocyklov. Pri týchto dopravných nehodách bolo 6 osôb ľahko zranených. K dopravným nehodám nemuselo dôjsť, pokiaľ by ich vinníci dodržiavali pravidlá cestnej premávky dané zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne venuje zvýšenú pozornosť správaniu sa motocyklistov a vodičov motorových vozidiel na našich cestách, okrem toho však s cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky chceme vodičom motocyklov a ostatným vodičom motorových vozidiel odporučiť:

Motocyklistom:

nepreceňujte svoje schopnosti,

na hlavnej ceste neplatí absolútna prednosť,

aj keď ste na hlavnej ceste, dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,

prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti na hlavnej ceste môže byť príčinou dopravnej nehody,

počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,

nejazdite na motocykli pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,

predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,

počas jazdy používajte na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov a bezpečnostnú výstroj,

buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky,

ste veľmi ľahko prehliadnuteľní účastníci cestnej premávky, tak predvídajte za ostatných, že Vás nemusia vidieť.

Vodičom ostatných motorových vozidiel:

buďte ohľaduplní voči motocyklistom,

dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú (pozri 2 krát, zachrániš život),

dodržiavajte dostatočný bočný odstup pri predchádzaní motocyklistov,

vyvarujte sa náhlemu, prudkému brzdeniu v čase, keď za Vami ide motocyklista,

dbajte na zvýšenú opatrnosť na trasách často využívaných motocyklistami

Zdroj: KR PZ Trenčín