NOVÁ DUBNICA. Aj tento rok sa do projektu Mladí reportéri pre životné prostredie zapojili žiaci zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici a členovia Amavet klubu č.966 – Pollo. Mladí reportéri pre životné prostredie je celosvetová súťaž, ktorá sa zameriava na študentov základných, stredných a vysokých škôl. Ich snahou je vytvoriť z mladých ľudí reportérov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a do súťaže prispievajú článkami, fotografiami a videami s envirotématikou. Už dva roky po sebe boli Mladí reportéri pre životné prostredie z Novej Dubnice najlepší na svete, a to v kategóriach video a fotografia.

S videoreportážou v kategórii mladších žiakov tento rok prispeli do súťaže žiaci Jakub Benčo a Peter Vavrinec, ktorí sa zamerali na Kolačanský potok v Novej Dubnici. Ide o jeden z dvoch vodných tokov tohto mesta, ktorý si zaslúži pozornosť. Jeho hladina každoročne
klesá. Vážia si ho obyvatelia mesta dostatočne? Odpoveď môžme nájsť v
ich videu: https://www.youtube.com/watch?v=qNS-Sw6QjmA

K videu títo žiaci nafotili aj niekoľko fotografií, s ktorými tiež súťažili. Do súťaže sa zapájajú aj bývalí žiaci zo Súkromnej základnej školy, ktorí však už dnes študujú na stredných školách. Žiaci pracujú na témach aj vďaka členstvu v Amavet klube č.966, ktorý zastrešuje Súkromná základná škola v Novej Dubnici. Vďaka tomu majú aj bývalí absolventi školy prístup k foto, video a audio technike a zároveň aj k
lektorskému vedeniu. Tento rok sa zúčastnili súťaže s príspevkom o
neustále sa zväčšujúcom svetelnom znečistení v mestách. Ich videoreportáž si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=WZlw1Rv3EHI

Reportáže oboch tímov sa umiestnili v celonárodnom kole na prvých miestach vo svojich kategóriach a tieto príspevky budú Slovensko reprezentovať na medzinárodnom kole tejto celosvetovej súťaže. Veríme, že ich videá zaujmú a Novú Dubnicu znovu zviditeľnia vo svete.

Autor a foto: Marián Herdel