TRENČIANSKE TEPLICE. Dobré hospodárenie v meste Trenčianske Teplice sa prejavilo v najlepších číslach za posledných 10 rokov. Bez predaja mestského majetku a počas riadneho plnenia si všetkých záväzkov sú výsledky v hospodárení najlepšie od roku 2009. Ide zároveň o prvý ucelený rok pod vedením primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej.

Výrazný prebytok na záverečnom účte za rok 2019 je v Trenčianskych Tepliciach najlepším ukazovateľom hospodárenia v porovnaní s uplynulým desaťročím. Pod vedením mesta Zuzany Frajkovej Ďurmekovej si Trenčianske Teplice na mestskom účte prilepšili o 404 215 Eur. Aj napriek tomu, že mesto v predchádzajúcom roku 2019 nezískalo takmer žiadne kapitálové príjmy z predaja majetku ako tomu bývalo počas predchádzajúceho vedenia mesta, a navyše si svoje záväzky riadne plnilo, tento výrazný prebytok dobrého hospodárenia je bezpochyby najlepším za celú dekádu. Len pre porovnanie, v roku 2018 bol prebytok bývalého vedenia mesta Š. Škultétyho 99 555 Eur.

O ďalšom použití týchto finančných prostriedkov rozhoduje mestského zastupiteľstvo.

Prehľad prebytku hospodárenia
za jednotlivé roky:

2009 – 218 163 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2010 – 24 819 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2011 – 11 130 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2012 – 2 026 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2013 – 6 553 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2014 – 28 203 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2015 – 5 494 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2016 – 19 468 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2017 – 279 465 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2018 – 99 555 Eur (bývalé vedenie mesta: Š. Škultéty)

2019 – 404 215 Eur (súčasné vedenie mesta: Z. Frajková Ďurmeková)

Zdroj: tlačová správa Mesto Trenčianske Teplice