DUBNICA NAD VÁHOM. Mestu sa podarí realizovať ďalšiu významnú investičnú akciu. Investícia v hodnote 640-tisíc eur bude realizovaná vďaka úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Revitalizáciami vnútroblokov plánuje samospráva aj naďalej pokračovať.

Mesto sa o prostriedky na revitalizáciu vnútrobloku v časti tzv. Účka uchádzalo na jar minulého roku v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky cez Integrovaný regionálny operačný program. „V žiadosti o nenávratný finančný príspevok sme boli úspešní. Celkový rozpočet projektu mierne presahuje 640-tisíc eur, z toho 608-tisíc eur uhradíme z európskych fondov, zvyšných 5 %, teda približne 32-tisíc eur, zafinancuje zo svojho rozpočtu mesto,“ vysvetlila Eva Granátová, vedúca Oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania Mestského úradu Dubnica nad Váhom.

Revitalizácia priestoru existujúceho vnútrobloku zhodnotí kvalitu celého priestoru a vytvorí nový režim jeho fungovania. „Vzhľadom na jeho súčasný stav a hustotu obyvateľstva si vnútroblok obnovu zaslúži. Všetky vekové skupiny obyvateľstva budú môcť využívať verejné priestranstvo na aktívne a príjemné trávenie voľného času,“ vysvetlil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf. Sídlisko Pod hájom a jeho časť nazývaná Účko patrí k najväčším sídliskám v Dubnici nad Váhom. „Zabezpečíme tu totiž okrem detského ihriska aj workoutové ihrisko, prvky pre seniorov či multifunkčné ihrisko pre loptové športy. Ďalej kompletne zrevitalizujeme zelené plochy a vysadíme takmer 3 600 krov a ďalšie stromy, doplníme nové lavičky, odpadovú infraštruktúru, ako aj informačné tabule. Novinkou nielen na sídlisku, ale aj v meste bude malý amfiteáter či trampolíny,“ doplnil primátor s tým, že priestor bude osvetlený vodotesnými svietidlami v dlažbe, lemujúcimi prístupové chodníky.

Predpokladaný rozpočet investície sa ešte môže navýšiť, keďže bol zostavovaný ešte v roku 2020 na základe vtedy platných cien, ktoré v posledných mesiacoch zásadne rástli. Vzniknutý prípadný rozdiel je zo svojho rozpočtu pripravené hradiť mesto Dubnica nad Váhom. Prvým krokom bude teraz podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a následne vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa revitalizácie vnútrobloku. Ak by všetky procesy prebehli bez komplikácií, práce na sídlisku by sa mohli začať už v priebehu tohto roka.

ZDROJDubnica nad Váhom