Mesto Dubnica nad Váhom je tretím najlepšie hospodáriacim mestom na Slovensku

Dátum pridania:

DUBNICA NAD VÁHOM. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy koncom decembra zverejnil rebríček finančného zdravia miest, obcí a krajov za rok 2022. Spomedzi všetkých 141 slovenských miest sa Dubnici nad Váhom podarilo umiestniť na treťom mieste a posunúť sa oproti roku 2021 opäť o niečo vyššie.

Z dosiahnutého skóre 5,6 udeleného mestu Dubnica nad Váhom, ktoré symbolizuje celkové finančné zdravie samosprávy vyplýva, že od striebornej priečky delila naše mesto len jedna desatina bodu. Najvyššie možné celkové skóre bolo 6. Do hodnotenia sa započítava hospodárenie samosprávy, ale aj organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako uvádza portál hospodarenieobci.sk, finančné zdravie vypovedá o tom, do akej miery hospodári samospráva udržateľne. Nehodnotí jej efektívnosť, teda či bolo každé euro využité najlepším možným spôsobom, ale či jej hospodárenie môže teraz alebo v budúcnosti spôsobovať problémy pri výkone správy. V piatich hodnotených ukazovateľoch dosiahlo mesto Dubnica nad Váhom plný bodový zisk. Najvyšším možným skóre bol ohodnotený napríklad ukazovateľ záväzkov po splatnosti k príjmom a ukazovateľ záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti. Z toho vyplýva, že dubnická samospráva vďaka elektronizácii a zvýšeniu efektivity úradných procesov dosahuje plynulosť vo vybavovaní prináležiacej agendy. Najvyšším možným počtom bodov bola ohodnotená aj intenzita investovania v meste. Celkový dlh mesta a jeho vývoj dosiahol výsledok 5,8 bodu. Od plného bodového zisku delili Dubnicu nad Váhom v tomto prípade len dve desatiny bodu.

Hlavným cieľom projektu, ktorý mapuje hospodárenie jednotlivých samospráv, je zvýšiť záujem miest, obcí a krajov o vlastné finančné zdravie a motivovať ich k zlepšovaniu v tejto oblasti.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...

Už čoskoro sa zvýši komfort cyklodopravy od hradu k hradu

TRENČIANSKY KRAJ. Cieľom projektu BEVLAVA je prepojiť cyklotrasy vybudované...