TRENČIANSKY KRAJ. Polícia takmer každý deň rieši malé, alebo väčšie dopravné kolízie. V roku 2019 bolo políciou v Trenčianskom kraji riešených celkom 1381 dopravných nehôd (+37 oproti roku 2018).
Najviac dopravných nehôd sme zaznamenali na cestách v okrese Prievidza a to 389 (+8), naopak najmenej dopravných nehôd bolo zaevidovaných v okrese Partizánske 50 (-4).

Ako spresnil Pavol Kudlička z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, pri týchto nehodách bolo usmrtených 24 osôb (-8), pričom najviac osôb bolo usmrtených v okrese Ilava 5 (+3), naopak v okrese Púchov nebola pri dopravnej nehode žiadna osoba usmrtená. Z 24 usmrtených osôb bolo 5 chodcov a žiadny cyklista, takže podiel nemotorových účastníkov na celkovom počte usmrtených osôb predstavuje 21 percent.

Ťažké zranenie pri dopravných nehodách utrpelo 92 osôb (-16), ľahko zranených bolo 538 osôb (-9). Alkohol bol u vinníkov dopravných nehôd zistený v 170 prípadoch (-13), pričom najviac dopravných nehôd s alkoholom bolo zaznamenaných v okrese Trenčín 36 (+8). K nárastu počtu dopravných nehôd s alkoholom došlo v roku 2019 v okresoch Partizánske 14 dopravných nehôd (+6), Bánovce nad Bebravou 18 dopravných nehôd (+2) a Považská Bystrica 17 dopravných nehôd (+1).
Nepriaznivý vývoj bol zaznamenaný pri dopravných nehodách s chodcami 130 dopravných nehôd (+27), na priechode pre chodcov došlo k 48 dopravným nehodám (+12). Čo sa týka zavinenia dopravných nehôd, chodci zavinili 34 dopravných nehôd (-7). Dopravné nehody cyklistov 65 (- 14).

Hlavnými príčinami dopravných nehôd v roku 2019 boli v nasledovnom poradí:

– porušenie povinnosti vodiča 652 dopravných nehôd,
– neprimeraná rýchlosť jazdy 220 dopravných nehôd,
– nesprávne otáčanie a cúvanie 111 dopravných nehôd,
– nesprávna jazda cez križovatku 91 dopravných nehôd,
– nesprávny spôsob jazdy 52 dopravných nehôd.

Prehľad základných ukazovateľov o dopravných nehodách podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 01.01. do 31.12.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2018


„S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s cieľom predchádzania dopravným nehodám vyzývame vodičov, ako aj všetkých účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť, najmä s prihliadnutím na prebiehajúce zimné obdobie. Je nevyhnutne potrebné prispôsobenie svojho správania špecifickým podmienkam, ktoré sú na cestách v zimnom období, nakoľko stále veľa vodičov nezodpovedne jazdí po namrznutých, alebo zasnežených cestách a to rovnakým spôsobom, ako po suchých cestách, čím výrazne zvyšujú potenciálne riziko vzniku dopravných nehôd.

Apelujeme aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby sami prispeli k bezpečnosti na cestách tým, aby okrem primeranej opatrnosti dbali aj na to, aby ich bolo vidieť aj za zníženej viditeľnosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo mať oblečený reflexný bezpečnostný odev,“ dodal Pavol Kudlička.

Zdroj: Polícia SR